Wobec rasizmu, wobec antysemityzmu - warsztaty antydyskryminacyjne

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik

Rejestracja zakończona 18.12.2017 23:59

zakończona

Opis wydarzenia
Zapraszamy osoby pracujące w muzeach, instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych na dwudniowe warsztaty antydyskryminacyjne, których punktem wyjścia będzie omówienie wyobrażeń, lęków i stereotypów związanych z krwią i "rasą". Wychodząc od tego tematu, posługując się wystawą czasową „Krew. Łączy i dzieli” jako narzędziem, omówimy mechanizmy stereotypizacji, funkcjonowania uprzedzeń i dyskryminacji. Podczas warsztatów odwiedzimy wybrane przestrzenie wystawy czasowej i będziemy mieć czas na dyskusje w grupie. Zwrócimy szczególną uwagę na legendy o krwi i przykłady propagandy nazistowskiej oraz omówimy relacje między mową nienawiści a przemocą wobec mniejszości. Ważnym aspektem zajęć będzie wzmocnienie kompetencji związanych z rozpoznawaniem uprzedzeń i reagowaniem na antysemityzm i rasizm.
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 08.01.2018 11:00
Zakończenie: 09.01.2018 18:00

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6, Warszawa

Strona rejestracji:
https://warsztatywobecrasizmu2018.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
mwaszczuk@polin.pl
+48 22 37 93 744